Delårsrapport januari-september 2023

Adj. EBITA uppgick till 224 (224) MSEK under tredje kvartalet 2023 och Adj. EBITA-marginalen minskade till 17% (19%). Resultatet i kvartalet var negativt påverkat av säsongsvariation från förvärv genomförda sedan förra året. Nettoomsättningen ökade till 1 354 MSEK drivet av förvärv och med positivt bidrag från valutaeffekter. För årets första nio månader ökade Adj. EBITA till 774 (572) MSEK och Adj. EBITA-marginalen uppgick till 19% (19%).  Rullande tolv månaders (RTM) nettoomsättning uppgick till 5 634 MSEK och RTM Adj. EBITA uppgick till 1 027 MSEK. Vänligen se rapporten för mer information.

Se investerarpresentationen för januari-september 2023 här. (presentation på engelska)

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.