Styrelse

Styrelsens ansvar är att förvalta Rökos verksamhet och alla aktieägares intressen.

Ordförande

Tomas Billing

Styrelseledamot sedan 2019

Tidigare uppdrag: VD Nordstjernan, VD Hufvudstaden, Ordförande NCC. Utbildning: Civilekonom (HHS), Stipendiat Luther College, USA.

Övriga uppdrag: Delägare och styrelseledamot Hjertmans-koncernen. Styrelseledamot Centrum För Rättvisa och Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Styrelseledamot

Peter Sterky

Styrelseledamot sedan 2019

Tidigare uppdrag: CFO och COO Spotify, CFO Pharmadule.
Utbildning: MSc Engineering Physics (Chalmers), MSc Business Administration (Gothenburg).
Övriga uppdrag: CEO Trift Capital

Styrelseledamot

Lilian Biner

Styrelseledamot sedan 2022

Tidigare uppdrag: Ordförande Cloetta and styrelseledamot Nobia, Oriflame och Thule.

Utbildning: Civilekonom (HHS).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Alfa Laval, a-connect, Givaudan och Pandora A/S. Styrelseledamot Carlsberg Group.

Styrelseledamot

Stina Andersson

Styrelseledamot sedan 2022

Tidigare uppdrag: COO Axel Johnson och styrelseledamot Åhlens, Kicks, Axel Johnson International och Novax.

Utbildning: Civilekonom HHS och HEC.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Dustin, Axfood och Fram.

VD

Fredrik Karlsson

VD sedan 2019

Född 1962

Civilingenjör teknisk fysik (KTH) och civilekonom (HHS)

Tidigare uppdrag: Lifco, Mercatura, BCG

© 2023 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.