Bolagsstyrning

Röko följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Avvikelser från Koden beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.