Revisor

Revisionsbyrå:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor:
Patrik Adolfson, Auktoriserad revisor, PwC

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.