Delårsrapport januari-mars 2024

Adj. EBITA uppgick till 347 (288) MSEK under första kvartalet 2024 och Adj. EBITA-marginalen ökade till 22% (21%). Nettoomsättningen ökade till 1 556 MSEK drivet av förvärv, organisk tillväxt och med positivt bidrag från valutaeffekter.  Rullande tolv månaders (RTM) nettoomsättning uppgick till 5 991 MSEK och RTM Adj. EBITA uppgick till 1 136 MSEK. Vänligen se rapporten för mer information.

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.