Delårsrapport Januari-juni 2023

Adj. EBITA ökade till 262 (173) MSEK under andra kvartalet 2023 och Adj. EBITA-marginalen ökade till 19% (17%). Nettoomsättningen ökade till 1 395 MSEK drivet av förvärv. För årets första sex månader ökade Adj. EBITA till 550 (348) MSEK och Adj. EBITA-marginalen till 20% (18%).  Rullande tolv månaders (RTM) nettoomsättning uppgick till 5 562 MSEK och RTM Adj. EBITA uppgick till 1 015 MSEK. Vänligen se rapporten för mer information.

Se investerarpresentationen för januari-juni 2023 här. (presentation på engelska)

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.