Bokslutskommuniké Januari-december 2023

Adj. EBITA uppgick till 274 (215) MSEK under fjärde kvartalet 2023 och Adj. EBITA-marginalen ökade till 19% (17%). Nettoomsättningen ökade till 1 478 MSEK drivet av förvärv och med positivt bidrag från valutaeffekter. För året ökade Adj. EBITA till 1,047 (787) MSEK och Adj. EBITA-marginalen uppgick till 19% (18%).  Rullande tolv månaders (RTM) nettoomsättning uppgick till 5 842 MSEK och RTM Adj. EBITA uppgick till 1 069 MSEK. Vänligen se rapporten för mer information.

Se investerarpresentationen för januari-december 2023 här. (presentation på engelska)

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.