Bokslutskommuniké Januari-december 2022

Adj. EBITA ökade till 787 MSEK under helåret 2022, och Adj. EBITA-marginalen minskade till 18% (19%). Nettoomsättningen ökade till 4 316 MSEK drivet av förvärv och organisk tillväxt. Rullande tolv månaders (RTM) nettoomsättning uppgick till 5 259 MSEK och RTM Adj. EBITA uppgick till 1 005 MSEK vid slutet av året. Vänligen se pressmeddelandet för mer information.

Se inspelning av den virtuella resultatpresentationen från 20 februari kl 10.00 svensk tid på Financial Hearings via länken nedan.

Fredrik Karlsson, VD, och Johan Bladh, CFO och vice VD, presenterar Rökos resultat och senaste utveckling och svarar på frågor (presentationen är på engelska).

Se länk till Financial Hearings presentation här:

https://financialhearings.com/event/46541

Se investerarpresentationen för helåret januari-december 2022 här. (presentation på engelska)

© 2024 Röko

"Fyren Västra Röko vid Krabbfjärden" © by Uabjanh is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Image has been altered.